نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:55 برابر با 232,110 دویست و سی و دو  هزار و صد و ده ریال قیمت یورو 281,010 دویست و هشتاد و یک هزار وده ریال قیمت پوند 330,110 سیصد و سی هزار و صد و ده ریال