نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00

نرخ دلار امروز جمعه ساعت 14:00:06 برابر با 254,680 دویست و پنجاه و چهار هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت یورو 309,929 سیصد و نه هزار و نه صد و بیست و نه ریال قیمت پوند 354,190 سیصد و پنجاه و چهار هزار و صد و نود ریال