قیمت دلار امروز 2021/10/13 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/10/13 ساعت 16:08:16 برابر با 271,700 دویست و هفتاد و یک هزار و هفتصد ریال قیمت یورو 313,880 سیصد و سیزده هزار و هشت صد و هشتاد ریال قیمت پوند 369,700 سیصد و شصت و نه هزار و هفتصد ریال https://talakar.com