قیمت دلار امروز 2021/09/23 ساعت 16:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/23 ساعت 16:08:22 برابر با 276,650 دویست و هفتاد و شش هزار و ششصد و پنجاه ریال قیمت یورو 324,510 سیصد و بیست و چهار هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 382,020 سیصد و هشتاد و دو  هزار وبیست ریال https://talakar.com