قیمت دلار امروز 2021/09/22 ساعت 16:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/22 ساعت 16:06:04 برابر با 275,210 دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 322,840 سیصد و بیست و دو  هزار و هشت صد و چهل ریال قیمت پوند 377,680 سیصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و هشتاد ریال https://talakar.com