قیمت دلار امروز 2021/09/15 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/15 ساعت 17:07:34 برابر با 273,750 دویست و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال قیمت یورو 316,850 سیصد و شانزده هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 381,070 سیصد و هشتاد و یک هزار وهفتاد ریال https://talakar.com