قیمت دلار امروز 2021/09/13 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/13 ساعت 17:09:39 برابر با 271,920 دویست و هفتاد و یک هزار و نه صد و بیست ریال قیمت یورو 314,390 سیصد و چهارده هزار و سیصد و نود ریال قیمت پوند 378,890 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هشت صد و نود ریال https://talakar.com