قیمت دلار امروز 2021/09/12 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/12 ساعت 17:09:26 برابر با 275,210 دویست و هفتاد و پنج هزار و دویست و ده ریال قیمت یورو 317,269 سیصد و هفده هزار و دویست و شصت و نه ریال قیمت پوند 383,210 سیصد و هشتاد و سه هزار و دویست و ده ریال https://talakar.com