قیمت دلار امروز 2021/09/10 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/10 ساعت 17:06:21 برابر با 278,270 دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت یورو 315,570 سیصد و پانزده هزار و پانصد و هفتاد ریال قیمت پوند 387,470 سیصد و هشتاد و هفت هزار و چهار صد و هفتاد ریال https://talakar.com