قیمت دلار امروز 2021/09/08 ساعت 17:20

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/08 ساعت 17:20:36 برابر با 276,810 دویست و هفتاد و شش هزار و هشت صد و ده ریال قیمت یورو 314,910 سیصد و چهارده هزار و نه صد و ده ریال قیمت پوند 383,850 سیصد و هشتاد و سه هزار و هشت صد و پنجاه ریال https://talakar.com