قیمت دلار امروز 2021/09/07 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/07 ساعت 17:05:15 برابر با 273,510 دویست و هفتاد و سه هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 314,600 سیصد و چهارده هزار و ششصد ریال قیمت پوند 379,580 سیصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و هشتاد ریال https://talakar.com