قیمت دلار امروز 2021/09/05 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/05 ساعت 17:05:02 برابر با 271,710 دویست و هفتاد و یک هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 316,130 سیصد و شانزده هزار و صد و سی ریال قیمت پوند 379,170 سیصد و هفتاد و نه هزار و صد و هفتاد ریال https://talakar.com