قیمت دلار امروز 2021/09/04 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/04 ساعت 17:09:00 برابر با 270,510 دویست و هفتاد هزار و پانصد و ده ریال قیمت یورو 312,510 سیصد و دوازده هزار و پانصد و ده ریال قیمت پوند 377,550 سیصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ریال https://talakar.com