قیمت دلار امروز 2021/09/03 ساعت 17:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/03 ساعت 17:10:34 برابر با 272,910 دویست و هفتاد و دو  هزار و نه صد و ده ریال قیمت یورو 312,450 سیصد و دوازده هزار و چهار صد و پنجاه ریال قیمت پوند 378,730 سیصد و هفتاد و هشت هزار و هفتصد و سی ریال https://talakar.com