قیمت دلار امروز 2021/09/01 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/09/01 ساعت 17:06:22 برابر با 270,300 دویست و هفتاد هزار و سیصد ریال قیمت یورو 312,900 سیصد و دوازده هزار و نه صد ریال قیمت پوند 375,030 سیصد و هفتاد و پنج هزار وسی ریال