قیمت دلار امروز 2021/08/30 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/30 ساعت 17:08:06 برابر با 270,850 دویست و هفتاد هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت یورو 305,800 سیصد و پنج هزار و هشت صد ریال قیمت پوند 375,450 سیصد و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و پنجاه ریال