قیمت دلار امروز 2021/08/29 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/29 ساعت 17:08:33 برابر با 276,124 دویست و هفتاد و شش هزار و صد و بیست و چهار ریال قیمت یورو 317,100 سیصد و هفده هزار و صد ریال قیمت پوند 382,550 سیصد و هشتاد و دو  هزار و پانصد و پنجاه ریال