قیمت دلار امروز 2021/08/28 ساعت 17:11

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/28 ساعت 17:11:24 برابر با 282,120 دویست و هشتاد و دو  هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 325,673 سیصد و بیست و پنج هزار و ششصد و هفتاد و سه ریال قیمت پوند 390,810 سیصد و نود هزار و هشت صد و ده ریال