قیمت دلار امروز 2021/08/27 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/27 ساعت 17:08:24 برابر با 279,366 دویست و هفتاد و نه هزار و سیصد و شصت و شش ریال قیمت یورو 321,110 سیصد و بیست و یک هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 385,690 سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و نود ریال