قیمت دلار امروز 2021/08/26 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/26 ساعت 17:06:01 برابر با 279,858 دویست و هفتاد و نه هزار و هشت صد و پنجاه و هشت ریال قیمت یورو 321,110 سیصد و بیست و یک هزار و صد و ده ریال قیمت پوند 385,690 سیصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و نود ریال