قیمت دلار امروز 2021/08/24 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/24 ساعت 17:07:07 برابر با 275,990 دویست و هفتاد و پنج هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 320,949 سیصد و بیست هزار و نه صد و چهل و نه ریال قیمت پوند 381,310 سیصد و هشتاد و یک هزار و سیصد و ده ریال