قیمت دلار امروز 2021/08/22 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/22 ساعت 17:06:13 برابر با 273,990 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 305,030 سیصد و پنج هزار وسی ریال قیمت پوند 375,920 سیصد و هفتاد و پنج هزار و نه صد و بیست ریال