قیمت دلار امروز 2021/08/20 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/20 ساعت 17:07:08 برابر با 269,194 دویست و شصت و نه هزار و صد و نود و چهار ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 372,390 سیصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال