قیمت دلار امروز 2021/08/19 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/19 ساعت 17:08:41 برابر با 269,312 دویست و شصت و نه هزار و سیصد و دوازده ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 372,390 سیصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال