قیمت دلار امروز 2021/08/18 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/18 ساعت 17:06:14 برابر با 269,574 دویست و شصت و نه هزار و پانصد و هفتاد و چهار ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 372,390 سیصد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و نود ریال