قیمت دلار امروز 2021/08/17 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/17 ساعت 17:06:03 برابر با 269,120 دویست و شصت و نه هزار و صد و بیست ریال قیمت یورو 305,060 سیصد و پنج هزار وشصت ریال قیمت پوند 373,260 سیصد و هفتاد و سه هزار و دویست و شصت ریال