قیمت دلار امروز 2021/08/16 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/16 ساعت 17:07:21 برابر با 269,100 دویست و شصت و نه هزار و صد ریال قیمت یورو 305,090 سیصد و پنج هزار ونود ریال قیمت پوند 375,590 سیصد و هفتاد و پنج هزار و پانصد و نود ریال