قیمت دلار امروز 2021/08/15 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/15 ساعت 17:05:35 برابر با 268,990 دویست و شصت و هشت هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 305,291 سیصد و پنج هزار و دویست و نود و یک ریال قیمت پوند 375,690 سیصد و هفتاد و پنج هزار و ششصد و نود ریال