قیمت دلار امروز 2021/08/14 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/14 ساعت 17:05:37 برابر با 262,790 دویست و شصت و دو  هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 304,000 سیصد و چهار هزار ریال قیمت پوند 367,090 سیصد و شصت و هفت هزار ونود ریال