قیمت دلار امروز 2021/08/11 ساعت 17:12

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/11 ساعت 17:12:36 برابر با 266,990 دویست و شصت و شش هزار و نه صد و نود ریال قیمت یورو 303,924 سیصد و سه هزار و نه صد و بیست و چهار ریال قیمت پوند 372,560 سیصد و هفتاد و دو  هزار و پانصد و شصت ریال