قیمت دلار امروز 2021/08/10 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/10 ساعت 17:08:04 برابر با 263,290 دویست و شصت و سه هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 298,553 دویست و نود و هشت هزار و پانصد و پنجاه و سه ریال قیمت پوند 367,420 سیصد و شصت و هفت هزار و چهار صد و بیست ریال