قیمت دلار امروز 2021/08/09 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/09 ساعت 17:05:20 برابر با 259,480 دویست و پنجاه و نه هزار و چهار صد و هشتاد ریال قیمت یورو 298,367 دویست و نود و هشت هزار و سیصد و شصت و هفت ریال قیمت پوند 362,710 سیصد و شصت و دو  هزار و هفتصد و ده ریال