قیمت دلار امروز 2021/08/08 ساعت 17:13

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/08 ساعت 17:13:09 برابر با 256,890 دویست و پنجاه و شش هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 294,680 دویست و نود و چهار هزار و ششصد و هشتاد ریال قیمت پوند 358,880 سیصد و پنجاه و هشت هزار و هشت صد و هشتاد ریال