قیمت دلار امروز 2021/08/07 ساعت 17:19

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/07 ساعت 17:19:26 برابر با 256,660 دویست و پنجاه و شش هزار و ششصد و شصت ریال قیمت یورو 295,288 دویست و نود و پنج هزار و دویست و هشتاد و هشت ریال قیمت پوند 358,480 سیصد و پنجاه و هشت هزار و چهار صد و هشتاد ریال