قیمت دلار امروز 2021/08/06 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/06 ساعت 17:05:07 برابر با 256,190 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 294,870 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و هفتاد ریال قیمت پوند 359,320 سیصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و بیست ریال