قیمت دلار امروز 2021/08/04 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/04 ساعت 17:06:10 برابر با 256,190 دویست و پنجاه و شش هزار و صد و نود ریال قیمت یورو 295,102 دویست و نود و پنج هزار و صد و دو  ریال قیمت پوند 359,450 سیصد و پنجاه و نه هزار و چهار صد و پنجاه ریال