قیمت دلار امروز 2021/08/03 ساعت 17:10

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/03 ساعت 17:10:30 برابر با 257,540 دویست و پنجاه و هفت هزار و پانصد و چهل ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 360,930 سیصد و شصت هزار و نه صد و سی ریال