قیمت دلار امروز 2021/08/02 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/02 ساعت 17:06:28 برابر با 254,690 دویست و پنجاه و چهار هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 294,930 دویست و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 356,480 سیصد و پنجاه و شش هزار و چهار صد و هشتاد ریال