قیمت دلار امروز 2021/08/01 ساعت 17:15

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/08/01 ساعت 17:15:13 برابر با 255,560 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و شصت ریال قیمت یورو 295,270 دویست و نود و پنج هزار و دویست و هفتاد ریال قیمت پوند 357,730 سیصد و پنجاه و هفت هزار و هفتصد و سی ریال