قیمت دلار امروز 2021/07/31 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/31 ساعت 17:06:31 برابر با 257,290 دویست و پنجاه و هفت هزار و دویست و نود ریال قیمت یورو 296,420 دویست و نود و شش هزار و چهار صد و بیست ریال قیمت پوند 360,240 سیصد و شصت هزار و دویست و چهل ریال