قیمت دلار امروز 2021/07/29 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/29 ساعت 17:09:21 برابر با 256,398 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و نود و هشت ریال قیمت یورو 288,778 دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و هشت ریال قیمت پوند 357,360 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال