قیمت دلار امروز 2021/07/28 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/28 ساعت 17:05:58 برابر با 255,790 دویست و پنجاه و پنج هزار و هفتصد و نود ریال قیمت یورو 288,340 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 357,380 سیصد و پنجاه و هفت هزار و سیصد و هشتاد ریال