قیمت دلار امروز 2021/07/27 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/27 ساعت 17:05:14 برابر با 251,710 دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و ده ریال قیمت یورو 286,850 دویست و هشتاد و شش هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 350,250 سیصد و پنجاه هزار و دویست و پنجاه ریال