قیمت دلار امروز 2021/07/26 ساعت 17:08

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/26 ساعت 17:08:35 برابر با 250,890 دویست و پنجاه هزار و هشت صد و نود ریال قیمت یورو 287,930 دویست و هشتاد و هفت هزار و نه صد و سی ریال قیمت پوند 348,580 سیصد و چهل و هشت هزار و پانصد و هشتاد ریال