قیمت دلار امروز 2021/07/22 ساعت 17:05

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/22 ساعت 17:05:14 برابر با 246,280 دویست و چهل و شش هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 288,581 دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد و هشتاد و یک ریال قیمت پوند 341,450 سیصد و چهل و یک هزار و چهار صد و پنجاه ریال