قیمت دلار امروز 2021/07/21 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/21 ساعت 17:06:39 برابر با 245,690 دویست و چهل و پنج هزار و ششصد و نود ریال قیمت یورو 287,830 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و سی ریال قیمت پوند 336,100 سیصد و سی و شش هزار و صد ریال