قیمت دلار امروز 2021/07/20 ساعت 17:07

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/20 ساعت 17:07:41 برابر با 245,280 دویست و چهل و پنج هزار و دویست و هشتاد ریال قیمت یورو 287,850 دویست و هشتاد و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال قیمت پوند 336,010 سیصد و سی و شش هزار وده ریال