قیمت دلار امروز 2021/07/18 ساعت 17:06

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/18 ساعت 17:06:41 برابر با 245,940 دویست و چهل و پنج هزار و نه صد و چهل ریال قیمت یورو 288,340 دویست و هشتاد و هشت هزار و سیصد و چهل ریال قیمت پوند 341,480 سیصد و چهل و یک هزار و چهار صد و هشتاد ریال