قیمت دلار امروز 2021/07/17 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/17 ساعت 17:09:55 برابر با 247,490 دویست و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 288,790 دویست و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و نود ریال قیمت پوند 344,196 سیصد و چهل و چهار هزار و صد و نود و شش ریال