قیمت دلار امروز 2021/07/10 ساعت 17:09

قیمت لحظه ای دلار امروز 2021/07/10 ساعت 17:09:50 برابر با 249,490 دویست و چهل و نه هزار و چهار صد و نود ریال قیمت یورو 294,380 دویست و نود و چهار هزار و سیصد و هشتاد ریال قیمت پوند 351,370 سیصد و پنجاه و یک هزار و سیصد و هفتاد ریال